1. JMarket.mn сайтаар үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг тэргүүнд тавих, халдашгүй байдлыг бүрэн ханган ажиллана.
  2. Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл Та манай вэб хуудсанд оруулсан мэдээлэл манай мэдээллийн баазад аюулгүйгээр хадгалагдах болно. Бид таны оруулсан мэдээллийг танд тустай нөхцлөөр таны хүсэлтэнд хариулах, таны үйлчилгээнд шинэчлэл хийхэд анхаарах, тантай холбоо барих зэргээр ашиглана. Мөн та өөрөө оруулсан мэдээллээ хэдийд ч харж өөрчлөх боломжтой юм.
  3. Мэдээллийн хамгаалалт Таны мэдээллийг хүлээн авахад мэдээллийн өндөр нууцлалтайгаар интернэтээр дамжуулах технологи хэрэглэнэ. Бид таны оруулсан хувийн мэдээллийг чандлан хадгалж хэн нэгэн гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй бөгөөд манай мэдээллийн бааз нь янз бүрийн халдлагуудаас сайтар хамгаалагдсан. Мөн  та өөрөө мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахаас зайлсхийж, бүртгэлээсээ гарч хааж байна уу!
  4. Мэдээллийн халдашгүй байдал Хууль хяналтын байгууллагын албан ёсны шаардлага баримт дээр үндэслэн хамтран ажиллаж байгаа нөхцлөөс бусад ямар ч нөхцөлд мэдээллийн нууцыг бусдад дамжуулахгүй чандлан хадгална.
  5. Өөрчлөлт: Дээр дурдсан нууцлалын баталгаанд бид ямар нэгэн анхааруулгатайгаар өөрчлөлт оруулах эрхтэй.